Affärssystem

Business Central

Business Central är ett av världens mest implementerade affärssystem för företag som vill ha en helhetslösning för att följa upp och styra sina affärer. Det är ett system som stödjer företag i dess tillväxt och utvecklas kontinuerligt baserat på omvärldens förändringar och krav.
RESURSER FORMAR RESULTAT
Microsoft 365 Business Central är ett kraftfullt affärssystem som med sin skalbarhet kan följa företag på en expansiv resa. Vi har lång erfarenhet av att av att hjälpa företag med höga krav på automatisering, mobilitet och effektivitet.
Branscher

Projekt

Få bättre kontroll över projektets styrning och en ökad lönsamhet.
tower crane

Tillverkning

Effektivisera verksamheten genom att digitalisera processer och optimera resurser.
Robotic Arm production lines modern industrial technology. Automated production cell.
Affärsintegrering

Höj verksamhetens mobilitet med ProApps

Som komplement till Business Central har vi utvecklat ProApps, våra oberoende applikationer som integrerar olika affärskritiska processer, system och människor. Resultatet är ökar mobilitet inom verksamheten, där tillgänglighet inte längre behöver definieras av tid och rum.
Automatiserade processer
ProApps är utvecklat för att effektivisera varje arbete och skapar smarta flöden och processer.
Enkel uppstart
Applikationerna finns som webb- och mobilklient och är snabbt anpassade till er bransch och process.
Oberoende integrering
ProApps integrerar och automatiserar användningen av olika affärskritiska processer.
Skalbart affärsstöd
Applikationen följer er verksamhetsutveckling och ni kan enkelt addera fler byggstenar över tid.

En enklare vardag

Vi följer med ditt företag från projektering till support och effektiviserar er verksamhet.