Affärssystem

Business Central

Business Central är ett av världens mest implementerade affärssystem för företag som vill ha en helhetslösning för att följa upp och styra sina affärer. Det är ett system som stödjer företag i dess tillväxt och utvecklas kontinuerligt baserat på omvärldens förändringar och krav.
RESURSER FORMAR RESULTAT
Microsoft 365 Business Central är ett kraftfullt affärssystem som med sin skalbarhet kan följa företag på en expansiv resa. Vi har lång erfarenhet av att av att hjälpa företag med höga krav på automatisering, mobilitet och effektivitet.
Branscher

Projekt

Få bättre kontroll över projektets styrning och en ökad lönsamhet.
tower crane

Tillverkning

Effektivisera verksamheten genom att digitalisera processer och optimera resurser.
Robotic Arm production lines modern industrial technology. Automated production cell.

Översikt

Microsoft 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) är ett skalbart och öppet affärssystem med hög funktionalitet. Systemet är designat för att effektivt administrera, styra och följa upp verksamhetens olika affärsprocesser. 

Systemet bygger på samma användarvänlighet som övriga Microsoft-produkter vilket gör det enkelt att komma igång och koppla samman med Microsoft 365. Business Central är tillgängligt lokalt, via molnet och fungerar på de mest använda operativsystemen.

Branschfokus
Navcite har en lång erfarenhet av att implementera Business Central i en rad av komplexa branscher där kraven på effektivitet i varje led är höga. Genom åren har vi specialiserat oss på ett antal olika verksamhetsområden där vi kan ta på oss en ledande roll, från projektstart till support och löpande arbeten.

– Projekt
– Tillverkning

Funktioner

Affärssystemet Microsoft Business Central innehåller smarta funktioner för branschspecifika ändamål och behov. Med ett användarvänligt interface är Business Central enkelt att använda för alla i organisationen. Skapa rollanpassade sidor för medarbetare och tillgängliggör relevant information för varje arbetsuppgift.

Global lösning
-Global ekonomisk visibilitet
-Företag, landsfunktionalitet, valuta och språk
-Supporterar 40 språk and 42 länder

Stöd för affärsprocesser
-Försäljning
-Projekt
-Ekonomi
-Tillverkning
-Supply chain management (planering och utförande)
-Inköp
-Utrustning, service och uthyrning

Användarvänlighet och gränssnitt
-Personalisering, roll baserad
-Samarbete, arbetsflöden och notiser
-Användning via olika typer av browsers och mobila enheter

Stödsystem

Navcite jobbar med och erbjuder flera olika kompletterande stödsystem till våra kunders verksamheter och Business Central. Vi kan stötta er i implementeringsarbetet och integrera dessa i ert vardagliga arbete.

MediusFlow
MediusFlow är ett system för elektronisk fakturahantering. Företag som använder MediusFlow kan minska den manuella fakturahanteringen med upp till 95%.
Läs mer på mediusflow.com eller kontakta Navcite för mer information.

Ascendo Invoice
Ascendo Invoice är en molnbaserat faktureringsverktyg som digitaliserar inkommande och utgående fakturor. Det kan nås via datorn, surfplattan och mobilen!
Läs mer på ascendo.se eller kontakta Navcite för mer information.

Jet Reports
Jet Reports är ett tidssparande rapportverktyg som integreras med Microsoft Excel och Business Central. Företaget får automatiskt tillgång till korrekta analyser och värdefull data.
Läs mer på insightsoftware.com/jet eller kontakta Navcite för mer information.

Logtrade
Logtrade är en molnplattform som integreras med Business Central och administrerar transportlogistik. Tjänsten sköter bland annat fraktsedlar och kommunicerar med transportörer i realtid.
Läs mer på logtrade.se eller kontakta Navcite för mer information.

NETRONIC
Netronic är ett agilt planeringssystem (Visual Scheduling Software) som integreras med Business Central. Tjänsten underlättar planering av projekt, produktion och resursanvändning.
Läs mer på netronic.com eller kontakta Navcite för mer information.

Affärsintegrering

Höj verksamhetens mobilitet med ProApps

Som komplement till Business Central har vi utvecklat ProApps, våra oberoende applikationer som integrerar olika affärskritiska processer, system och människor. Resultatet är ökar mobilitet inom verksamheten, där tillgänglighet inte längre behöver definieras av tid och rum.
Automatiserade processer
ProApps är utvecklat för att effektivisera varje arbete och skapar smarta flöden och processer.
Enkel uppstart
Applikationerna finns som webb- och mobilklient och är snabbt anpassade till er bransch och process.
Oberoende integrering
ProApps integrerar och automatiserar användningen av olika affärskritiska processer.
Skalbart affärsstöd
Applikationen följer er verksamhetsutveckling och ni kan enkelt addera fler byggstenar över tid.

En enklare vardag

Vi följer med ditt företag från projektering till support och effektiviserar er verksamhet.