Kunnossapito

Digitalisaatio muuttaa työtapoja

Teknologinen kehitys vie kohti älykkäitä laitteita, jotka muuttavat perinteistä tehtaan kunnossapitoa. Järjestelmiin kytketyt älykkäät laitteet tuottavat signaaleja kunnossapitoon operoinnin ajoista, lämpötiloista sekä häiriöistä. Suunniteltu kunnossapito perustuu dataan, hälytyssensoreihin ja korkean tason automatisointiin. Tämä edellyttää moderneja järjestelmiä, joilla on modernit mobiiliapplikaatiot työmaiden kunnossapidon henkilökunnalle.
Large industrial water treatment and boiler room. Shiny steel metal pipes and blue pupms and valves.
Korkea saavutettavuus
Pitkällä kokemuksellamme ja uniikilla osaamisellamme kunnossapidon järjestelmiin, Navcite toimittaa ratkaisuja, jotka tukevat modernin tehtaan kunnossapitoa. Ratkaisut pitävät sisällään suunnittelun ja monitoroinnin työkaluja sekä mahdollistavat mobiiliteetin tehokkaassa työmaaraportoinnissa.
Asiakkaamme

Helpoksi tehty toteutus

Filosofiamme on, että muutoksen on hyvä alkaa nopeasti ja päättyä saumattomasti. Navcitelta saat osaavan, sitoutuneen ja päättäväisen organisaation. Toimimme yrityksen rinnalla aina projektin suunnittelusta järjestelmien tukeen jatkuvasti jakaen tietoa ja havaintojamme.

Virheellinen tieto kasvattaa kustannuksia

Kunnossapitointensiivisten yritysten haasteena on useasti korkean saavutettavuuden mahdollistaminen työmaalla ymmärtäen yhtäaikaisesti kokonaiskuvan kustannuksista ja turvallisuudesta. Tästä johtuen on tärkeää, että oikea tieto on saatavilla oikeaan aikaan varmistaaksemme oikean päätöksen teon.
Suunnittelun tuen puute
Materiaalien, ulkoisten ja sisäisten resurssien suunnittelun tuen puute johtaa kasvaviin kustannuksiin ja joustavuus vähenee.
Ongelmat raportoinnissa
Kun yrityksellä ei ole käytössään yksinkertaisia ja taitavasti visualisoivia työkaluja raportoinnissa, tulee työn lopputuloksista herkästi virheellisiä ja seuranta on vaikeaa.
Manuaalinen hallinnollinen työ
Manuaalinen tiedonkäsittely ja manuaaliset tehtävät luovat riskin, että osa tehtävistä jää tekemättä tai prosessi tulee riippuvaiseksi ihmisistä.
Järjestelmän saavutettavuus
Järjestelmät, jotka vaativat teidän olevan paikan päällä suorittamassa tehtäviä vähentävät organisaation joustavuutta.

Varmista tehokkaat kunnossapidon työt

Yritys toimii parhaiten, kun ihmiset ja järjestelmät toimivat yhdessä. Läheisessä vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa analysoimme ja tehostamme heidän prosessejaan. Maailman johtavien liiketoimintajärjestelmien ja omien sovellusten ansiosta Navcite tarjoaa hyvät edellytykset älykkäälle työlle, ohjaukselle ja liikkuvuudelle.
Tehokas suunnittelu
Suunnittelua fasilitoi järjestelmät, jotka pystyvät ylläpitämään tehokkaasti perustietoja ja tukemaan liiketoiminnan tarpeita.
Roolipohjaiset työtilat
Roolipohjaisilla työtiloilla, tietokoneella ja mobiili-applikaatioilla, raportointi on yksinkertaistettu ja laatu varmistettu.
Reaaliaikainen data
Hyödynnä reaaliaikaista tietoa sisäisesti ja kumppaneiden kanssa mahdollistaakseni pahaan mahdollisen tilannekuvan saattamisen kaikkien tietoon.
Mobiili toimisto
Pilvipohjaiset järjestelmät tarjovat jatkuvan pääsyn tiedon äärelle. Se mahdollistaa toimivan päivittäisen työn sekä tukee nopeaa päätöksentekoa.
"Mekaanikkomme työskentelevät isoissa tehtaissa, ja perinteisesti on ollut iso haaste hallita mitä on tehty, jakaa tietoa, ja havaita poikkeamat ajoissa. Digitalisointi on mahdollistanut mobiiliratkaisujen käyttöönoton kunnossapidossa, jotka toimivat niin online kuin offline ajasta ja paikasta riippuen. Nyt mekaanikkomme pääsevät aina käsiksi oikeaan ja ajantasaiseen tietoon, ja poikkeamaraportti on vain yhden napinpainalluksen päässä. Digitalisaatio tarjoaa työkalut tehokkaampaan ja turvallisempaan kunnossapitoon."
Daniel Keskitalo, kunnossapitopäällikkö, LKAB Narvik
Tervetuloa Navcitelle

Me yksinkertaistamme ja digitalisoimme asiakkaidemme prosessit Infor M3 ja Business Central toiminnanohjausjärjestelmien avulla. Näiden tueksi olemme kehittäneet myös ProApps-mobiilisovelluksen, joka tuo joustavuutta päivittäiseen tekemiseen.

Toiminnanohjausjärjestelmät
Lisäarvosovellukset

Sujuvampi arki

Sujuvampi arki

Tehostamme toimintaanne tukemalla yritystänne koko matkan projektin suunnittelusta käyttöönotettujen järjestelmien jatkuvaan tukeen saakka.

Täytä alle yhteystietosi, niin me otamme yhteyttä ja kerromme lisää.