Projektit

Fokus tuottavuudessa

Rakennus-, sähkö- ja putkialan projektiintensiiviset organisaatiot ovat tottuneet kilpailemaan tarjouskilpailuissa vertaistensa kanssa. Jotta voitetusta projektista saadaan tuottava ja asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, vaaditaan hyvää suunnittelua, tarkoituksenmukaisia kontrolleja sekä struktuuria projektin eri vaiheissa. Tässä tukee erityisesti hyvä raportointi, seuranta sekä toimivat työkalut informaation jakamiseen.
tower crane
Älykkäämmät projektit
Tuottava projekti perustuu yhteistyölle, kontrollille ja kyvykkyydelle. Navcite tekee kokonaisvaltaisia businessratkaisuja, jotka osallistavat avainhenkilöitä ja tuottavat positiivisia tuloksia.
Asiakkaamme

Helpoksi tehty toteutus

Filosofiamme on, että muutoksen on hyvä alkaa nopeasti ja päättyä saumattomasti. Navcitelta saat osaavan, sitoutuneen ja päättäväisen organisaation. Toimimme yrityksen rinnalla aina projektin suunnittelusta järjestelmien tukeen jatkuvasti jakaen tietoa ja havaintojamme.

Haasteena talouden kontrollit

Projektin tuottavuuteen vaikuttaa monet tekijät. Varsinainen suoritettava työ on luonnollisesti avainasemassa, mutta jotta työtä pystytään mittaamaan, seuraamaan ja työskentelemään proaktiivisesti kohti projektin tavoitteita, visuaalinen ja kokonaisvaltainen järjestelmä on olennainen työkalu projektipäällikölle. Riippuen projektin tyypistä ( kiinteä hinta, tuntiperusteinen, partnerimalli tai jokin yhdistelmä) on projektipäälliköllä budjetti, jota johtaa. Jos projektin tietoja ja ennustetta päivittää projektin aikana aktiivisesti, järjestelmä tuottaa selkeää ennustetta projektin taloudellisesta lopputuloksesta mikä puolestaan mahdollistaa reagoinnin hyvissä ajoin, jos merkittävää eroa suunnitelman ja toteuman välille syntyy.
Manuaaliset paperityöt
Manuaaliset tuntilistat ja projektidokumentaatiot vievät aikaa ja vaativat paljon hallinnollista resurssia.
Kommunikaation puute
Yksinkertaisen tiedonvälityskanavan puute työmaan työntekijöiden ja toimittajien välillä maksaa aikaa ja rahaa.
Vaikeat ennusteet
Ilman hyvin määriteltyjä ohjaustyökaluja kohti projektien tavoitteita syntyy helposti epävarmuutta projektin etenemisestä.
Manuaalinen laskujenhallinta
Manuaalinen hallinnollinen työ vie paljon aikaa. Lisäksi manuaalisessa prosessissa korostuu riski siitä, että ennakkoon sovitut asiat eivät toteudu halutulla tavalla.

Olkoon seuraava projektisi parhaasi

Yritys toimii parhaiten, kun ihmiset ja järjestelmät toimivat yhdessä. Läheisessä vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa analysoimme ja tehostamme heidän prosessejaan. Maailman johtavien liiketoimintajärjestelmien ja omien sovellusten ansiosta Navcite tarjoaa hyvät edellytykset älykkäälle työlle, ohjaukselle ja liikkuvuudelle.
Taloudellinen vastuu projekteista
Projektipäälliköille luodaan toimivat olosuhteet kantamaan taloudelliset vastuut hallinnoimistaan projekteista.
Roolipohjaiset työtilat
Kustomoidut työtilat jokaiselle työntekijälle ja partnerille luo selkeyttä kunkin vastuualueille.
Reaaliaikainen data
Mahdollista johtajille oikeiden päätöksien teko oikea-aikaisesti varmistaaksesi tuottavat projektit.
Digitaaliset laskujenkäsittelyn työkalut
Digitalisoitaessa ja suoraviivaistaessa laskujenkäsittelyn prosesseja luodaan olosuhteet nopeammalle laskunkäsitelylle jolloin myös parannetaan yrityksen maksuvalmiutta.
"Uuden projektinhallintajärjestelmän ja -työkalujen avulla projektipäälliköt voivat seurata projektiensa etenemistä valittujen avainlukujen avulla, ja voivat proaktiivisesti asettaa tavoitteita ja tehdä ennusteita. Vakioidut työtavat ja avainluvut mahdollistavat myös seurannan ja vertailun yli projektien ja niiden osien. Kun projektipäälliköllä on parempi ymmärrys ja kontrolli projektiinsa, se on iso parannus joka suhteessa, eikä vähiten siksi että päivittäisestä työstä tulee hauskempaa ja kiinnostavampaa,"
Per Westerberg, projektikoordinaattori ja hankintapäällikkö, IVAB
Tervetuloa Navcitelle

Me yksinkertaistamme ja digitalisoimme asiakkaidemme prosessit Infor M3 ja Business Central toiminnanohjausjärjestelmien avulla. Näiden tueksi olemme kehittäneet myös ProApps-mobiilisovelluksen, joka tuo joustavuutta päivittäiseen tekemiseen.

Toiminnanohjausjärjestelmät
Lisäarvosovellukset

Sujuvampi arki

Sujuvampi arki

Tehostamme toimintaanne tukemalla yritystänne koko matkan projektin suunnittelusta käyttöönotettujen järjestelmien jatkuvaan tukeen saakka.

Täytä alle yhteystietosi, niin me otamme yhteyttä ja kerromme lisää.