Affärssystem

Infor M3

Infor M3 är det branschledande affärssystemet för medelstora och stora företag med multinationella verksamheter. Det är utvecklat för att passa komplexa branscher där kraven på flexibilitet och automatiserade lösningar är höga.
30 års erfarenhet
Vi har jobbat med M3 sedan början av 90-talet, när affärssystemet gick under namnet Movex. Våra konsulter har följt med produktutvecklingen och kan idag leverera skräddarsydda lösningar till verksamhetens mest kritiska affärsprocesser.
Branscher

Projekt

Få bättre kontroll över projektets styrning och en ökad lönsamhet.
tower crane

Tillverkning

Effektivisera verksamheten genom att digitalisera processer och optimera resurser.
Robotic Arm production lines modern industrial technology. Automated production cell.

Underhåll

Öka tillgängligheten med förebyggande planering och effektiv återrapportering.
Large industrial water treatment and boiler room. Shiny steel metal pipes and blue pupms and valves.

Översikt

Infor M3 (tidigare Movex M3) är ett skalbart och öppet affärssystem med hög funktionalitet. Systemet är designat för att hantera komplexa försörjningskedjor, tillverkning, lagerhantering, leverans och eftermarknad.

Affärssystemet används idag av multinationella företag inom bland annat tillverkning, processindustri, livsmedel, kemikalier och kan användas lokalt eller via molnet. Med Infor M3 får företaget en unik skalbar lösning som anpassas efter behov och verksamhet.

Branschfokus
Navcite har en lång erfarenhet av att implementera Infor M3 i en rad av komplexa branscher där kraven på effektivitet i varje led är höga. Genom åren har vi specialiserat oss på ett antal olika verksamhetsområden där vi kan ta på oss en ledande roll, från projektstart till support och löpande arbeten.

– Projekt
– Tillverkning
– Underhåll

Funktioner

Affärssystemet Infor M3 är uppbyggt på plattformen Infor OS och innehåller smarta funktioner för branschspecifika ändamål och behov. Med ett användarvänligt interface är Infor M3 enkelt att använda för alla i organisationen. Skapa rollanpassade hemsidor för medarbetare och tillgängliggör relevant information för varje arbetsuppgift. 

Global lösning
-Global ekonomisk visibilitet
-Företag, division, landsfunktionalitet, valuta, och språk
-Supporterar 23 språk and 46 länder

Stöd för affärsprocesser
-Försäljning
-Projekt
-Underhåll
-Ekonomi
-Tillverkning
-Supply chain management (planering och utförande)
-Inköp
-Utrustning, service och uthyrning

Användarvänlighet och gränssnitt
-Personalisering, roll baserad
-Samarbete, arbetsflöden och notiser
-Användning via olika typer av browsers och mobila enheter

Stödsystem

Navcite jobbar med och erbjuder flera olika kompletterande stödsystem till våra kunders verksamheter och Infor M3. Vi kan stötta er i implementeringsarbetet och integrera dessa i ert vardagliga arbete.

Infor ION
Integrera enkelt Infor- och andra tredjepartssystem. Infor ION tillhandahåller den flexibilitet du behöver för att en ofta komplex flora av företagssystem ska fungera tillsammans. Det ger långsiktigt hållbarhet för att optimera avkastningen på teknikinvesteringar. Med ION kan en applikation uppgraderas, bytas ut eller till och med misslyckas utan att ta ner hela nätverket. Information är tillgänglig i realtid och systemunderhåll är mindre kostsamt och komplicerat.
Läs mer på infor.com/products/ion eller kontakta Navcite för mer information. 

Infor Enterprise Collaborator (MEC)
MEC är en meddelandeapplikation och M3-integrationsplattform. MEC-applikation gör det möjligt för M3 att kommunicera och integrera med interna och externa system genom meddelanden eller dokumentutbyte.
Kontakta Navcite för mer information. 

MediusFlow
MediusFlow är ett system för enhetlig elektronisk fakturahantering. Företag som använder MediusFlow kan automatisera fakturahanteringen så att upp till 95 % av leverantörsfakturorna körs igenom en helt automatiserad process utan någon manuell hantering. Dessutom sparar företaget värdefull tid genom att se till att rätt fakturainformation presenteras för rätt person i rätt tid.
Läs mer på mediusflow.com eller kontakta Navcite för mer information.

Anlitade av
Affärsintegrering

Ta Infor M3 till nästa nivå med ProApps

Som komplement till Infor M3 har vi utvecklat ProApps, en mobil plattform som integrerar olika affärskritiska processer, system och människor. Resultatet är ökad mobilitet inom verksamheten, där tillgänglighet inte längre behöver definieras av tid och rum.
Automatiserade processer
ProApps är utvecklat för att effektivisera varje arbete och skapar smarta flöden och processer.
Enkel uppstart
Applikationerna finns som webb- och mobilklient och är snabbt anpassade till er bransch och process.
Oberoende integrering
ProApps integrerar och automatiserar användningen av olika affärskritiska processer.
Skalbart affärsstöd
Applikationen följer er verksamhetsutveckling och ni kan enkelt addera fler byggstenar över tid.

En enklare vardag

Vi följer med ditt företag från projektering till support och effektiviserar er verksamhet.