Det moderna affärssystemet skapar effektivitet

Det nuvarande marknadsläget med stora, snabba förändringar som är svåra att förutse skapar ett ökat fokus på att effektivisera verksamheter för att möta utmaningar.

Du måste kunna justera verksamheten snabbt och skapa ett ökat fokus på effektivitet. Ditt nuvarande affärssystemet kan vara en stor bromskloss eller en avgörande framgångsfaktor.

Vi förenklar och digitaliserar våra kunders vardag

Microsoft Business Central skapar effektivare verksamheter och konkreta affärsresultat

Microsoft Business Central skapar effektivare verksamheter och konkreta affärsresultat ​

Enligt oberoende undersökningar från bland annat Forrester minskas behovet av personal inom t.ex ekonomi och operationell drift redan idag med 10% och investeringen har en återbetalningstid på mindre än 1 år.

Microfts AI initiaiv Copilot kommer drastigst att kunna öka den siffran de närmaste åren för användare av Microsoft Business Central.

Tre kritiska roller kan bli en viktig nyckel till framgång

Tre kritiska roller kan bli en viktig nyckel till framgång ​

Det finns en stor möjlighet att samla chefer för verksamhet, ekonomi och IT kring fyra viktiga frågor. Tillsammans skapas helt nya förutsättningar för att hantera utmaningarna och driva en effektiv verksamhet i framtiden.

Ta steget mot nya förutsättningar att styra er framtid

Ta steget mot nya förutsättningar att styra er framtid​

Boka ett möte med en av våra verksamhets- och M3 experter. Under ett möte med oss kan vi diskutera:
Jag är intresserad av att boka ett möte med er. Kontakta mig för att hitta en lämplig tid.

De individuella utmaningarna som behöver en gemensam lösning

De individuella utmaningarna som behöver en gemensam lösning ​

Baserat på vår erfarenhet är det främst dessa utmaningar som de respektive rollerna behöver hitta lösningar för.

Verksamhetschefens utmaningar:
Ekonomichefens utmaningar:
IT chefens utmaningar

Det moderna affärssystemet - en nyckel till framgång

Det moderna affärssystemet - en nyckel till framgång ​

För att kunna knyta upp knutarna kopplat till utmaningarna som beskrivs för respektive roll ovan så har det moderna affärssystemet en viktig uppgift att fylla genom att:

Det är oftast kring dessa fyra områden som äldre affärssystem har stora brister som skapar bromsklossar för verksamhetens långsiktiga utveckling mot ökad effektivitet.

Ta steget mot nya förutsättningar att styra er framtid​

Ta steget mot nya förutsättningar att styra er framtid​ ​

Våra seniora konsulter har infört moderna affärssystem för att adressera just dessa fyra utmaningar. Under ett möte på 1 timme går vi igenom följande:
Jag är intresserad av att boka ett möte med er. Kontakta mig för att hitta en lämplig tid.