Verksamhetsstöd

ProApps

En verksamhet fungerar som bäst när människa och system arbetar tillsammans. ProApps är Navcites branschanpassade mobila plattform som tar era system, processer och medarbetare närmare varandra, för en enklare vardag.
Förenkla varje arbetsprocess
Navcite är ett företag i framkant som förenar digital utveckling med spetskompetens från flera olika branscher. Med ProApps användarvänliga gränssnitt får företaget en unik plattform som automatiserar processer och låter användarna arbeta mobilt.

Användning

ProApps gränssnitt är intuitivt och anpassat efter användarens roll. Applikationerna är tillgängliga som standardutförande för olika branscher med möjligheten att konfigureras mer specifikt till företagets behov. När organisationen implementerar ett nytt system eller arbetssätt anpassar vi ProApps för att matcha de utmaningar som kan uppstå.

Idag nyttjas Navcites ProApps av företag inom projekt, tillverkning, distribution och underhåll. De branschanpassade applikationerna har lett till mer automatiserade sätt att arbeta på, där tillgängligheten till viktig information och data inte är beroende av tid och rum. 

ProApps levereras som webb- eller mobilklient och är anpassat för iOS, Android och Windows.

ProApps Projekt

ProApps Projekt digitaliserar, visualiserar och förenklar återrapporteringsprocessen hos projektföretag. 

Ambitionen med Proapps mobila lösningar är att de ska ligga i teknologisk framkant, vara lika självklara, enkla och intuitiva som de mobila apparna som vi använder i vår vardag. 

Med ProApps mobila lösningar så distribueras information, rapportering sker direkt och med kvalitet.

Funktioner
– Tid
– Resa
– Traktamente
– Dagbok
– Arbetsorder
– Projektkontroll

Kontakta Navcite för mer information. 

ProApps Tillverkning

ProApps Tillverkning digitaliserar, visualiserar och förenklar återrapporteringsprocessen hos tillverkande företag.

Ambitionen med Proapps mobila lösningar är att de ska ligga i teknologisk framkant, vara lika självklara, enkla och intuitiva som de mobila apparna som vi använder i vår vardag.  

Med ProApps mobila lösningar så distribueras information, rapportering sker direkt och med kvalitet.

Funktioner
– Återrapportering tillverkningsorder
– Lagerhantering
– Godsmottagning
– Utleverans
– Attest (Inventering/Inköp)

Kontakta Navcite för mer information. 

ProApps Underhåll

ProApps Underhåll digitaliserar, visualiserar och förenklar återrapporteringsprocessen hos underhållsintensiv industri.

Ambitionen med Proapps mobila lösningar är att de ska ligga i teknologisk framkant, vara lika självklara, enkla och intuitiva som de mobila apparna som vi använder i vår vardag.  

Med ProApps mobila lösningar så distribueras information, rapportering sker direkt och med kvalitet.

Funktioner
– Återrapportering arbetsorder
– Återrapportering inspektioner
– Felanmälan
– Efterrapportering
– Lagerhantering
– Godsmottagning
– Internleverans av icke lagerförda artiklar
– Attest (Inventering/Inköp)

Kontakta Navcite för mer information. 

Branscher

Projekt

Få bättre kontroll över projektets styrning och en ökad lönsamhet.
tower crane

Tillverkning

Effektivisera verksamheten genom att digitalisera processer och optimera resurser.
Robotic Arm production lines modern industrial technology. Automated production cell.

Underhåll

Öka tillgängligheten med förebyggande planering och effektiv återrapportering.
Large industrial water treatment and boiler room. Shiny steel metal pipes and blue pupms and valves.
Verksamhetsstöd

Höj verksamhetens mobilitet med ProApps

Vi tror att resurser formar resultat, och att processer behöver utvecklas i takt med tidens tempo. Navcite gör vardagen enklare för organisationer och människorna där i.
Automatiserade processer
ProApps är utvecklat för att effektivisera varje arbete och skapar smarta flöden och processer.
Enkel uppstart
Applikationerna finns som webb- och mobilklient och är snabbt anpassade till er bransch och process.
Oberoende integrering
ProApps integrerar och automatiserar användningen av olika affärskritiska processer.
Skalbart affärsstöd
Applikationen följer er verksamhetsutveckling och ni kan enkelt addera fler byggstenar över tid.

En enklare vardag

Vi följer med ditt företag från projektering till support och effektiviserar er verksamhet.