Projekt

Med fokus på lönsamhet

Projektintensiva organisationer som Bygg, Anläggning, El och VVS arbetar i hård anbudskonkurrens mot branschkollegor. Vunna anbud kräver planering, styrning och struktur i varje led för att nå projektmål. För detta så krävs effektiva verktyg för rapportering, uppföljning och informationsdelning.
tower crane
Smartare projekt
Samarbete, kontroll och kunskap lägger grunden för ett lönsamt projekt. Navcite levererar kompletta affärslösningar som engagerar medarbetare, och ger goda resultat.
Anlitade av

En enkel implementering

Vår filosofi är att förändringsprocesser påbörjas snabbt och avslutas sömlöst. På Navcite möter du en tight organisation med korta besultsvägar där helheten prioriteras. Vi följer företag från projektering till support av affärssystem och delar ständigt med oss av vår samlade branschkunskap och erfarenhet.

Utmaningen är ekonomisk kontroll

Det är många faktorer som driver lönsamheten i ett projekt. Det faktiska utförandet är naturligtvis avgörande, men för att mäta och även arbeta proaktivt mot satta mål, så krävs ett visuellt och övergripande systemstöd för ansvariga inom projektet. Beroende på typ av projekt (löpande, fastpris, partnering eller kombinationer av nämnda) så finns det en budget som ansvariga styr projektet mot. Om man arbetar aktivt under projektets genomförande och justerar prognosen så ger det tydliga signaler om hur det slutgiltiga ekonomiska resultatet kommer att se ut, det ger även möjlighet att i ett tidigt stadium agera mot avvikelser och lägga fokus på att förändra detta.
Mycket pappersarbete
Manuell hantering av tidssedlar och projektdokumentation är en tidstjuv och kräver många administrativa resurser.
Bristande kommunikation
Att inte ha en enkelt flöde för information mellan fältarbetare och leverantörer kostar tid och pengar.
Svårbedömda prognoser
Utan definierade verktyg för styrning mot uppsatta mål bildas det snabbt osäkerhet över hur projektet går. ​
Manuell fakturahantering
Manuell administration tar tid och riskerar att inte alltid stämma överens med vad som är bestämt på förhand.

Låt nästa projekt bli det bästa

En verksamhet fungerar som bäst när människa och system arbetar tillsammans. I nära samspel med våra kunder analyserar och effektiviserar vi deras processer. Tack vare ledande affärssystem och mobila applikationer ger Navcite er goda förutsättningar för smart arbete, kontroll och mobilitet.
Ekonomiskt projektansvar
Projektledare får förutsättningar att ta ett större ekonomiskt ansvar. Det ökar både delaktighet och förståelse.
Rollbaserade arbetsytor
Anpassade arbetsytor för varje medarbetare och partner skapar tydlighet över allas ansvarsområden.
Data i realtid
Låt ansvariga ta rätt beslut i rätt tid för att säkerställa ett fortsatt lönsamt projekt.
Digitala faktureringsverktyg
Digitala processer för inkommande och utgående fakturor lägger grunden för snabb fakturering och höjd likviditet.
”Med implementeringen av ny projektstyrning och ett nytt system för projekt och arbetsorder, så följer projektledarna sina projekt via definierade nyckeltal och kan agera proaktivt mot satta mål och prognoser. Enhetliga arbetssätt och nyckeltal gör att vi både kan följa och jämföra respektive filial på ett rättvist sätt. När projektledarna med tiden får bättre förståelse och aktivt styr varje del av projekten finns en stor uppsida, inte minst att deras eget arbete blir roligare och mer intressant”
Per Westerberg, Projektsamordnings- och inköpsansvarig på IVAB.
Välkommen till Navcite

Vi förenklar och digitaliserar våra kunders vardag med affärssystemen Infor M3 och Microsoft 365 Business Central. Som komplement har vi utvecklat ProApps, en applikation som ökar mobiliteten inom er verksamhet.

Verksamhetsstöd

En enklare vardag

En enklare vardag

Vi följer med ditt företag från projektering till support och effektiviserar er verksamhet.

Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss och berättar mer.