Strategi

Er digitaliseringsresa och era projekt som innefattar integration är viktiga. Dessa behöver synkroniseras med de övriga strategier ni har inom IT och verksamhet. Går det att basera er integrationsstrategi på de processer och funktioner som redan finns så är mycket vunnet, redan där.

Vår värld idag är föränderlig, det går fortare på alla fronter – både för kunder, leverantörer och konkurrenter. Idag är det avgörande att kunna vara flexibel och snabb. Det var tydligt under pandemin där några av våra kunder var snabba att ställa till att öka e-handeln som en mycket större säljkanal. Då kunde det exempelvis handla om att behöva kunna hantera ett större antal kunder och ordrar. Kanske behövdes även en app för att nå ut till fler?

Under snabb utveckling och omställning passar det ofta bra att arbeta agilt. Det ger möjlighet att kunna hantera förändringar och leverera strukturerat med bra kvalitet. För att kunna göra bra leveranser och undvika teknisk skuld behöver vi förutom strategier även styrning och mål.

För att kunna fatta rätt beslut tillsammans gör vi en analys av

  • Finansiella mål, besparingar och lönsamhet
  • Mognad, affärsvärde, kunskap och kompetens
  • Tillgänglighet på integrationerna med felhantering
  • Resurser, leveransförmåga och prioritet

Övriga integrationer

Strategi

Microsoft Azure