Tillverkning

Med en digital försörjningskedja

Dagens tillverkande företag jobbar i nära samarbete med kunder och leverantörer för säkrare processer och leveranser. För organisationens roller inom försäljning, inköp, tillverkning och lager så krävs därför verktyg som visualiserar, effektiviserar och delar information om vad som ska göras och när.
Robotic Arm production lines modern industrial technology. Automated production cell.
EFFEKTIV TILLVERKNING
Genomarbetade flöden och visuell översikt av produktionen ger goda förutsättningar för lönsamhet. Navcite levererar affärslösningar som skapar kontroll över tillverkningen och resursförbrukning.
Anlitade av

En enkel implementering

Vår filosofi är att förändringsprocesser påbörjas snabbt och avslutas sömlöst. På Navcite möter du en tight organisation med korta besultsvägar där helheten prioriteras. Vi följer företag från projektering till support av affärssystem och delar ständigt med oss av vår samlade branschkunskap och erfarenhet.

Utmaningen är kontroll på försörjningskedjan

Ett fel eller uppehåll i försörjningskedjan blir snabbt en kostsam affär. För att vara konkurrenskraftig på en nationell och internationell marknad så är det viktigt med en plattform underlättar informationsutbyte mellan parter och samtidigt stödjer sin egen resursanvändning.
Bristande planeringsstöd
Bristande stöd för planering av material och interna resurser ger ökade kostnader, minskad flexibilitet och ökad risk för försenade leveranser.
Problem vid återrapportering
Att inte ha enkla och visuella verktyg vid återrapportering innebär att utfall blir felaktig och uppföljning försvåras.
Manuell administration
Manuell hantering av information och uppgifter riskerar att ej utföras eller bli personberoende.
Systemtillgänglighet
System som kräver att man är på plats för att utföra sina uppgifter riskerar att begränsa organisationen flexibilitet.

Följ, planera och optimera tillverkningen

En verksamhet fungerar som bäst när människa och system arbetar tillsammans. I nära samspel med våra kunder analyserar och effektiviserar vi deras processer. Tack vare ledande affärssystem och mobila applikationer ger Navcite er goda förutsättningar för smart arbete, kontroll och mobilitet.
Effektiv planering
Planeringen underlättas av system som är enkla att underhålla grunddata i och stödjer verksamhetens behov.
Rollbaserade arbetsytor
Med rollbaserade arbetsytor via dator och mobila applikationer förenklas och kvalitetssäkras rapporteringen.
Data i realtid och i samarbete
Låt information flöda i realtid internt och till samarbetspartners för bästa möjliga nulägesbild.
Det mobila kontoret
Med molnbaserade system erbjuds konstant tillgänglighet av information. Det underlättar det dagliga arbetet och ger möjligheter till snabba beslut.
"Vi fick en plattform som stödjer vår verksamhet fullt ut. Nu kan vi jobba mera digitaliserat och få bättre kontroll och spårbarhet i våra processer. Vi fick även ett bättre flöde genom alla led vilket leder till ökad kvalité och effektivitet"
Sven Lindström, VD på Kami.
Välkommen till Navcite

Vi förenklar våra kunders vardag med affärssystemen Infor M3 och Microsoft 365 Business Central. Som komplement har vi utvecklat ProApps, en applikation som ökar mobiliteten inom er verksamhet.

Verksamhetsstöd

En enklare vardag

En enklare vardag

Vi följer med ditt företag från projektering till support och effektiviserar er verksamhet.

Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss och berättar mer.