Underhåll

Digitaliseringen driver förändrade arbetssätt

Den tekniska utvecklingen leder mot uppkopplade maskiner som förändrar det traditionella fabriksunderhållet. Framtidens uppkopplade maskiner kommer skicka signaler till underhållssystemet om driftstider, temperaturer och störningar. Det planerade underhållet blir baserat på annan data, sensorer som larmar och en hög automatisering om åtgärder. Detta kräver moderna systemplattformar som är integrerbara och har moderna mobila klienter för underhållspersonalen i fält.
Large industrial water treatment and boiler room. Shiny steel metal pipes and blue pupms and valves.
Högsta tillgängligheten
Med lång erfarenhet och unik kunskap av underhållsystem levererar Navcite lösningar som stödjer det moderna fabriksunderhållet. Lösningen implementeras med verktyg för planering, uppföljning och mobilitet för effektiv återrapportering i fält.
Anlitade av

En enkel implementering

Vår filosofi är att förändringsprocesser påbörjas snabbt och avslutas sömlöst. På Navcite möter du en tight organisation med korta besultsvägar där helheten prioriteras. Vi följer företag från projektering till support av affärssystem och delar ständigt med oss av vår samlade branschkunskap och erfarenhet.

Fel information blir till onödiga kostnader

Utmaningen för underhållsintensiva företag är att kunna upprätthålla en hög tillgänglighet i anläggningen samtidigt som det finns en kostnadsbild och ett högt säkerhetsperspektiv att ta hänsyn till. Därför är det så viktigt att rätt information finns tillgänglig så att rätt beslut tas.
Bristande planeringsstöd
Bristande stöd för planering av material, externa och interna resurser ger ökade kostnader och minskad flexibilitet.
Problem vid återrapportering
Att inte ha enkla och visuella verktyg vid återrapportering innebär att utfall blir felaktig och uppföljning försvåras.
Manuell administration
Manuell hantering av information och uppgifter riskerar att ej utföras eller bli personberoende.
Systemtillgänglighet
System som kräver att man är på plats för att utföra sina uppgifter riskerar att begränsa organisationen flexibilitet.

Säkerställ ett effektivt underhållsarbete

En verksamhet fungerar som bäst när människa och system arbetar sida vid sida. I nära samspel med våra kunder analyserar och effektiviserar vi deras processer. Tack vare världsledande affärssystem och egna applikationer ger Navcite er goda förutsättningar för smart arbete, kontroll och mobilitet.
Effektiv planering
Planeringen underlättas av system som är enkla att underhålla grunddata i och stödjer verksamhetens behov.
Rollbaserade arbetsytor
Med rollbaserade arbetsytor via dator och mobila applikationer förenklas och kvalitetssäkras rapporteringen.
Data i realtid
Låt information flöda i realtid internt och till samarbetspartners för bästa möjliga nulägesbild.
Det mobila kontoret
Med molnbaserade system erbjuds konstant tillgänglighet av information. Det underlättar det dagliga arbetet och ger möjligheter till snabba beslut.
”Våra mekaniker arbetar inom stora fabriksområden och historiskt har det alltid varit en utmaning att administrera vad som ska göras, dela information och fånga upp avvikelser inom anläggningarna. Digitaliseringen har möjliggjort införande av mobila lösningar mot underhållsystemet i on-line eller off-line mode beroende på var man befinner sig. Våra mekaniker har idag tillgång till rätt information och enbart en knapptryckning ifrån en avvikelserapportering. Digitaliseringen erbjuder verktyg som skapar förutsättningar för ett mer effektivt och säkert underhåll”
Daniel Keskitalo, Underhållschef på LKAB Narvik.
Välkommen till Navcite

Vi förenklar våra kunders vardag med affärssystemen Infor M3 och Microsoft 365 Business Central. Som komplement har vi utvecklat ProApps, en applikation som ökar mobiliteten inom er verksamhet.

Verksamhetsstöd

En enklare vardag

En enklare vardag

Vi följer med ditt företag från projektering till support och effektiviserar er verksamhet.

Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss och berättar mer.